Kredyt, a pożyczka

Kredyt i pożyczka to terminy, które większość ludzi najczęściej stosuje zamiennie, ponieważ i w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z zaciągnięciem długu. Mimo to kredyt i pożyczka to dwa odmienne terminy, które charakteryzują się odmiennymi konsekwencjami prawnymi i ekonomicznymi.

Zasadnicza różnica polega na tym, że pożyczek może udzielić każdy, może to być zarówno osoba fizyczna jak i jakaś instytucja. Warunek jest taki, że podmiot udzielający pożyczki musi być właścicielem pożyczanych pieniędzy, dlatego właśnie wszystkie kwestie związane z pożyczkami regulowane są przez kodeks cywilny.

W przypadku kredytów natomiast, prawo ich udzielania należy jedynie do banków. Środki na kredyt pochodzą natomiast z depozytów powierzonych przez klientów danego banku i w tym przypadku umowy kredytowe reguluje prawo bankowe. Kredyty i pożyczki to innymi słowy zaciąganie długu, jednak jeśli chodzi o zwrot to umowa kredytu zawsze określa jego termin, natomiast w przypadku umowy pożyczki nie istnieje wymóg jego określenia.

Kapitał, który został przekazany na podstawie umowy o pożyczkę, staje się własnością pożyczkobiorcy, który może dysponować tymi środkami. Z takiej umowy pożyczki wynika fakt, iż w przypadku pożyczki pieniężnej tylko gotówka może być przedmiotem umowy. Inaczej jest w przypadku kredytu bankowego. Tutaj bank jedynie oddaje do czasowej dyspozycji kwotę pieniężną, którą dysponuje kredytobiorca. Jednak kwota ta nie staje się własnością kredytobiorcy i jest to bezgotówkowy pieniądz bankowy, który ma formę zapisu na rachunku.

Kredytu bankowego nie dostaje się w postaci gotówki do ręki

Najbardziej zasadniczą sprawą jest to, że bank udziela kredytu na ściśle określony cel. Jeżeli środki nie będą wykorzystane na cel zawarty w umowie, bank może zażądać ich natychmiastowej spłaty. Większe przywileje natomiast mają osoby korzystające z tzw. kredytu konsumpcyjnego i kredytu gospodarczego na wydatki bieżące. Za udzielenie kredytu bank pobiera wynagrodzenie, które ma postać prowizji i oprocentowania od przekazanego kapitału.

Zupełnie inaczej jest w przypadku pożyczek, ponieważ mogą one być nieodpłatne, ponieważ niewyobrażalne jest aby za każdym razem, gdy pożyczamy znajomym jakieś pieniądze naliczać odsetki. Ostatnią najważniejszą kwestią jest fakt, iż umowa kredytu musi być obowiązkowo zawarta na piśmie, jeśli natomiast chodzi o umowę pożyczki, umowa na piśmie jest wymagana, gdy wartość pożyczki przekracza 500 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *